Προς πληρωμή 11 αμπελοκαλλιεργητές Θεσσαλονίκης

Προς πληρωμή 11 αμπελοκαλλιεργητές Θεσσαλονίκης


Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων για 11 αμπελοκαλλιεργητές, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της «Αναδιάρθρωσης αμπελώνων» έτους 2010-2011, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο του προγράμματος για την Περιφερειακή

Ενότητα Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 87.985 ευρώ.

Η αποστολή των καταστάσεων πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων του προγράμματος αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Share this post