Ανακοινώθηκαν 16 νέοι Masters of Wine

Ανακοινώθηκαν 16 νέοι Masters of Wine

Το Ινστιτούτο των Masters of Wine ανακοίνωσε 16 νέους Masters of Wine, από πέντε διαφορετικές χώρες. Ο συνολικός αριθμός MWs στον κόσμο είναι τώρα 409 σε 30 χώρες.

Οι νέοι MW προέρχονται από 9 διαφορετικές χώρες και είναι οι: Best MW (UK), Nick Bielak MW (UK), Beans Boughton MW (UAE), Duane Coates MW (Australia), Jacqueline Cole Blisson MW (Canada), Róisín Curley MW (Ireland), Tracey Dobbin MW (France), Heidi Hansen MW (Norway), Christophe Heynen MW (Belgium), Annette Lacey MW (Australia), Ido Lewinsohn MW (Israel), William Lowe MW (UK), Geoffrey Moss MW (Canada), Ray O’Connor MW (UK), Adam Porter MW (UK) and Louise Wilson MW (Canada).

Οι νέα MWs έχουν αποδείξει την κατανόησή τους για όλες τις πτυχές του κρασιού περνώντας με επιτυχία τις εξετάσεις των Master of Wine, που αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την αυστηρότητα και τα υψηλά πρότυπα.

Η εξέταση MW αποτελείται από τρία  στάδια. την θεωρία και τις πρακτικές εξετάσεις και το τελικό ερευνητικό έγγραφο (RP). Το RP είναι μια εις βάθος μελέτη σχετικά με ένα θέμα σχετικό με το κρασί από οποιοδήποτε τομέα των επιστημών, των τεχνών, των ανθρωπιστικών επιστημών ή των κοινωνικών επιστημών.

Εκτός από τη διεξαγωγή της εξέτασης, όλοι οι MW πρέπει να υπογράψουν τον κώδικα συμπεριφοράς MW πριν να δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα αρχικά MW. Ο κώδικας δεοντολογίας απαιτεί οι MW να ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και να χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να μοιραστούν την γνώση και κατανόηση του κρασιού με τους άλλους.

Η δεύτερη σοδειά MW του 2020 δείχνει τη συνεχιζόμενη διεθνοποίηση του IMW. Οι έξι κορυφαίες χώρες όπου βασίζονται οι MW σε όλο τον κόσμο είναι η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Οι 16 νέοι Master of Wine:

                                                                                                                                 Mike Best MW (UK)

                                                                                                                                    Nick Bielak (UK)

                                                                                                                         Beans Boughton MW (UAE)

                                                                                                                       Duane Coates MW (Australia)

                                                                                                                  Jacqueline Cole Blisson (Canada)

                                                                                                                         Róisín Curley MW (Ireland)

                                                                                                                         Tracey Dobbin MW (France)

                                                                                                                                                    Heidi Hansen MW (Norway)

                                                                                                               Christophe Heynen MW (Belgium)

                                                                                                                       Annette Lacey MW (Australia)

                                                                                                                          Ido Lewinsohn MW (Israel)

                                                                                                                            William Lowe MW (UK)

                                                                                                                        Geoffrey Moss MW (Canada)

                                                                                                                             Ray O’Connor MW (UK)

                                                                                                                              Adam Porter MW (UK)

                                                                                                                        Louise Wilson MW (Canada)

 

Διαβάστε σχετικό άρθρο: 7 νέοι Masters of Wine ανακοινώθηκαν

Share this post