Εκπαιδευτικά Προγράμματα Οίνου & Αποσταγμάτων WSET London στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Οίνου & Αποσταγμάτων WSET London στη Θεσσαλονίκη

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  1, 2 & 3

Το W.S.P.C. ανακοινώνει τις ενάρξεις των εντατικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιπέδων: 1, 2 & 3 του WSET, για το νέο ακαδημαϊκό έτος (Fall Semester 2017) στη Θεσσαλονίκη.

Διεξαγωγή WSET Combo τμήματος Επιπέδου  1, 2 & 3:  από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου έως Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017.
Οι σπουδαστές που επιλέγουν να εγγραφούν στα Combo μαθήματα, επωφελούνται μειωμένων διδάκτρων (Δείτε σχετικό συνημμένο αρχείο).

Εντατικό Επίπεδο 1/ WSET Level 1 Award: Δευτέρα 23 & Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017.
Εντατικό Επίπεδο 2/ WSET Level 2 Award: συγκεκριμένες ημέρες από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017.
Εντατικό Επίπεδο 3:/ WSET Level 3 Award:  συγκεκριμένες ημέρες από τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1/ WSET Level 1 Award in Wines
Τμήμα Β. Ελλάδος, Οκτώβριος 2017

Στις 23 & 24 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο: The Excelsior (Κομνηνών 10 & Μητροπόλεως 23, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-021020) θα πραγματοποιηθεί εντατικό τμήμα του Επιπέδου 1/ WSET Level 1 Award in Wines με τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων:

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 15:30 – 20:30 (5ωρη διδασκαλία)
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 13:30 – 18:30 (5ωρη διδασκαλία)
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 Εξετάσεις 12:00 – 15:00

Οι παρουσία των σπουδαστών είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν επιτρέπεται καμία απουσία. Σύνολο Ωρών Προγράμματος: Δεκατρείς (13).

Εισηγητής Τμήματος: κος. Ευάγγελος Ψωφίδης Advanced CMS

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές. Εάν κάποιος δεν εξεταστεί στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (non-show re-sit exam): €49,00.

Εάν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (re-sit exam): €95,00.

Εγγραφή στο Επίπεδο 2/ WSET Level 2 Award προϋποθέτει επιτυχία στις εξετάσεις του WSET Level 1 Award/ Επίπεδο 1.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ WSET LEVEL 1 AWARD ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

Το W.S.P.C., αμέσως μετά την παραλαβή των Awards των σπουδαστών από τη μητρική εταιρία της Αγγλίας (WSET London), τα αποστέλλει αμέσως στους επιτυχόντες του Επιπέδου 1 πάντα με χρέωση παραλήπτη. Προσοχή: Οι «χρεώσεις παραλήπτη» στην αποστολή των πρωτότυπων Πτυχίων εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επίσημα έγγραφα θα φτάσουν στα χέρια των δικαιούχων τους, μιας και οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνίες Εγγραφών: μέχρι 13 Οκτωβρίου 2017
Το W.S.P.C. διατηρεί το δικαίωμα να «κλείσει» το τμήμα πριν τη λήξη εγγραφών σε περίπτωση πληρότητας του τμήματος.

Οι εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά (210 98 82 540 & 544), μέσω φαξ (210 98 82 482), ή/ και μέσω e-mail: education@wspc.gr . Τα δίδακτρα, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτής.

Τελική Αξία Διδάκτρων WSET Level 1 Award in Wines: €419,00

Στις χρεώσεις δεν υπάρχει ΦΠΑ διότι το W.S.P.C. είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας από το Υπουργείο Παιδείας. Στα δίδακτρα του κάθε επιπέδου περιλαμβάνονται: η διδασκαλία, η εγγραφή με το WSET London, τα βιβλία και τα εξέταστρα.

Οι εταιρίες που επιθυμούν την ομαδική κατάρτιση στελεχών τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την κα. Χρυσαφίνα Σιδέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του WSET LONDON μπορείτε να επισκεφτείτε το site της σχολής www.wspc.gr.
Με εκτίμηση,
Κυριαζή Αντωνία MA
General Manager W.S.P.C. The Place to Study Wine
W.S.P.C. The Place to Study Wine
70, Amfitheas Ave
17564,  P.Faliro, Athens
T: +30-210-9882-544 & 540
F: +30-2109882-482
E-mail: education@wspc.gr

Share this post