Περιοχή: Σιάτιστα, Π.Γ.Ε. Σιάτιστα Ποικιλία: Ξινόμαυρο , Μοσχόμαυρο, Νεγρικιώτικο, Σκλήθρο Ένα υπέροχο γλυκό κρασί από σταφύλια της Μακεδονικής γης που λιάστηκαν για 60 ολόκληρες μέρες υπό σκιά. με σκοπό την αφυδάτωση και συμπήκνωση των σακχάρων τους. Το Κτήμα "Δύο Φίλοι" είναι ο καρπός της ...