Περιοχή: Ορεινή Αχαία , Πελοπόννησος. Ποικιλία:  Μοσχάτο Ρίου 60%, Σιδερίτης 40% Ολοένα και περισσότερα αξιόλογα ελληνικά ημιαφρώδη, "παίζουν' πλέον με αξιώσεις σ΄αυτή την κατηγορία οίνων, καταφέροντας σημαντικές απώλειες στην μέχρι πριν από λίγα χρόνια παντοκυριαρχία των αδελφών Moscato της γείτονος χώρας, στην Ελληνική ...