Προκήρυξη προγράμματος επιμόρφωσης

Προκήρυξη προγράμματος επιμόρφωσης

 vineyards

«Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης»

 

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Συμβολή στην ανάπτυξη  και τη βελτίωση  της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός του προγράμματος αυτού αποτελεί η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων. Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου και την οινοποίηση τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 130 ωρών και περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ. και καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στα ευρύτερα αντικείμενα (θεματικές ενότητες) που ακολουθούν:

1. Ανατομία και μορφολογία της αμπέλου. Φυσιολογία και κυριότερα στάδια του ετήσιου κύκλου (διάρκεια 8ώρες).

2. Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου. Προετοιμασία του εδάφους, διευθέτηση της επιφάνειας και του αναγλύφου, δειγματοληψία και εξέταση του εδάφους (διάρκεια 10 ώρες).

3. Πολλαπλασιαστικό υλικό. Υποκείμενα και ποικιλίες παραγωγής. Φυτά απλά έρριζα και έρριζα-εμβολιασμένα, φύτευση των φυτών και εμβολιασμοί στην άμπελο (διάρκεια 10 ώρες).

4. Εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης). Συστήματα διαμόρφωσης των φυτών και αξιολόγησή τους (διάρκεια 8 ώρες).

5. Κλαδέματα χειμερινά και θερινές καλλιεργητικές επεμβάσεις στη βλάστηση και την παραγωγή. Μέσα βελτίωσης της ποιότητας  των σταφυλιών – ρυθμιστές της αύξησης (διάρκεια 10 ώρες).

6. Ανόργανη θρέψη, τα κυριότερα μακρο- και μικρο- στοιχεία και εφαρμογές λιπασμάτων (διάρκεια 7 ώρες).

7. Ανάγκες της αμπέλου σε νερό – αρδεύσεις. Διαταραχές οφειλόμενες στην έλλειψη νερού (διάρκεια 7 ώρες).

8. Φυτοπροστασία. Οι κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες και η αντιμετώπισή τους. Οι κυριότεροι εχθροί και η αντιμετώπισή τους. Φυσιολογικές διαταραχές και κλιματικές αντιξοότητες. Καταπολέμηση ζιζανίων (διάρκεια 15 ώρες).

9. Χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρα, οργανικά οξέα, αζωτούχες ενώσεις, φαινολικά και αρωματικά συστατικά. Αξιολόγηση του επιπέδου ωρίμανσης ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων. Τρυγητός (διάρκεια 10 ώρες).

10. Προζυμωτικές διεργασίες και μεταχειρίσεις – διόρθωση του γλεύκους. Θειώδης ανυδρίτης (διάρκεια 5 ώρες)

11. Ζυμομύκητες, αλκοολική ζύμωση,  ρύθμιση της αλκοολικής ζύμωσης και παράγοντες  που την επηρεάζουν (διάρκεια 10 ώρες).

12. Ερυθρά και λευκή οινοποίηση. Άλλες οινοποιήσεις (ροζέ, αφρώδεις, γλυκείς οίνοι) (διάρκεια 10 ώρες).

13. Μηλογαλακτική ζύμωση και γαλακτικά βακτήρια. Εκτροπές – οξοποιητικά βακτήρια (διάρκεια 5 ώρες)

14. Μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων. Διαύγαση, μεταγγίσεις, απολάσπωση, κολλάρισμα, φιλτράρισμα, σταθεροποίηση. Εμφιάλωση και υλικά εμφιάλωσης (διάρκεια 10 ώρες)

15. Αναλύσεις γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτική αξιολόγηση οίνου (διάρκεια 5 ώρες).

Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργεια της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

 

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (με αντιστοίχιση ECTS)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 19-2-2013 στο αρμόδιο γραφείο του Α.Π.Θ. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.diaviou.auth.gr θα δείτε τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του προγράμματος http://titan.csd.auth.gr/diaviou12/ ή να επικοινωνούν με τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο του Προγράμματος καθ. Ν. Νικολάου (nicolaou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99.8628, καθώς και με τον Επικ. Καθηγητή  κ. Σ. Κουνδουρά (skoundou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-99 8650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share this post