Επισημοποιούνται οι “οίνοι χωρίς αλκοόλη”

Επισημοποιούνται οι “οίνοι χωρίς αλκοόλη”

Μία από τις καινοτομίες για τον αμπελοοινικό τομέα είναι η επισημοποίηση της παραγωγής αποαλκοολωμένων και μερικώς αποαλκοολωμένων οίνων. Κατά τον καθορισμό αυτού του νέου πλαισίου, η ΕΕ έχει βασιστεί στις εργασίες του OIV, ιδίως στα ψηφίσματα OIV-ECO 523-2016, OIV-ECO 433-2012 και OIV-ECO 432-2012.

Στο εξής, η ονομασία της κατηγορίας προϊόντων (υποχρεωτική ένδειξη) μπορεί να συμπληρώνεται με τις λέξεις ” αποαλκοολωμένο” ή “μερικώς αποαλκοολωμένο” για τα ακόλουθα προϊόντα: “οίνος”, “αφρώδης οίνος” και “ανθρακούχος αφρώδης οίνος”. Η συνολική συμφωνία (αποαλκοολωμένος ή μερικώς αποαλκοολωμένος) περιορίζεται σε προϊόντα που δεν επωφελούνται από ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη. Η μερική αποαλκοόλωση επιτρέπεται για όλους τους οίνους, τους αφρώδεις οίνους και τους ανθρακούχους αφρώδεις οίνους.

Διαβάστε σχετικά: Τι ακριβώς είναι το κρασί χωρίς αλκοόλ;

Το όριο της περιεκτικότητας σε αλκοόλη μεταξύ ” αποαλκοολωμένων ” και “μερικώς αποαλκοολωμένων ” είναι αυτό που εγκρίθηκε από το OIV το 2012, δηλαδή 0,5% (όριο αποαλκοολωμένων οίνων).

Σύμφωνα με τις συστάσεις του OIV(OIV-OENO 394A-2012),οι διαδικασίες αποαλκοόλωσης που επιτρέπεται να μειώσουν μερικώς ή πλήρως την περιεκτικότητα σε αιθανόλη σε αυτά τα προϊόντα είναι με μερική εξάτμιση κενού ή / με τεχνικές μεμβράνης ή / με απόσταξη.

Ο αμπελοοινικός τομέας καινοτομεί και είναι ευαίσθητος στις μεταβαλλόμενες ανησυχίες των καταναλωτών, σεβόμενος παράλληλα την ακεραιότητα και τις παραδόσεις του προϊόντος.

Οι χώρες μέλη του OIV εργάζονται επί του παρόντος για ένα πλαίσιο που καθορίζει τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που θα ισχύουν για αυτά τα νέα προϊόντα.

Αποαλκοολοποίηση κρασιών
Ορισμός:
Διαδικασία μείωσης μέρους ή σχεδόν όλης της περιεκτικότητας σε αιθανόλη των κρασιών.
Σκοπός:
Για την απόκτηση αμπελουργικών προϊόντων με μειωμένη ή χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ
Προδιαγραφές:
α) Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με τεχνικές διαχωρισμού μεθόδων ή με συνδυασμό τεχνικών.
 Μερική εξάτμιση υπό κενό
 Τεχνικές μεμβράνης
 Απόσταξη**
β) Αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κρασιά με οργανοληπτικά ελαττώματα.
γ) Η αποβολή του αλκοόλ στο κρασί δεν πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την αύξηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη στα αντίστοιχα γλεύκη.
δ) Το ποσοστό αλκοόλης μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τους ορισμούς των προϊόντων που ορίζουν επίσης τα επίπεδα αλκοολικού τίτλου κατ’ όγκο.
ε) Η διαδικασία τίθεται υπό την ευθύνη οινολόγου ή ειδικού
τεχνικού.

Διαβάστε επίσης: Πως παράγεται η μπύρα χωρίς αλκοόλ;

Share this post