Τι είναι οργανική, βιολογική, συμβατική, βιώσιμη και βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια;

Τι είναι οργανική, βιολογική, συμβατική, βιώσιμη και βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια;

Ποια η διαφορά βιολογικού και οργανικού Προϊόντος;

Δύο είναι οι ονομασίες που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, εκτροφής και παραγωγής σε όλο τον κόσμο. Και οι δύο προέρχονται από ελληνικές λέξεις. Πρόκειται για τα βιολογικά προϊόντα και τα οργανικά προϊόντα.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν την αντίστοιχη ελληνική ονομασία, βασισμένη στον όρο βιολογικά. Αντίθετα, οι αγγλόφωνες χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο) χρησιμοποιούν τον όρο οργανικά προϊόντα. Πιο αναλυτικά, έχουμε:
Γαλλία: biologique
Ισπανία: orgánico
Πορτογαλλία: biológico
Πολωνία: ekologiczna
Ρουμανία: organice
Γερμανία: organische
Αλβανία: organike
Ιταλία: organici
Σουηδία: ekologiska
Ηνωμένο Βασίλειο: organic
Ηνωμένες Πολιτείες: organic
Οι κανονισμοί για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά όμοιοι με εκείνους στις ΗΠΑ.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας;

Μερικές βασικές διαφορές μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας είναι:
Η βιολογική γεωργία είναι μία ήπια μέθοδος παραγωγής, με περιορισμένες εισροές σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία που είναι μία εντατική μέθοδος γεωργίας με υψηλές εισροές.
Η βιολογική γεωργία ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές και την ανακύκλωση, επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης.
Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες, όπως η κοπριά, το άχυρο κ.ά , ενώ διατήρηση της υγείας των φυτών με προληπτικά μέτρα, όπως η επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών ανθεκτικών στα παράσιτα και τις ασθένειες, κατάλληλης αμειψισποράς, μηχανικών και φυσικών μεθόδων και η προστασία των φυσικών εχθρών των παρασίτων
Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση ορμονών και αυξητικών παραγόντων, ιονίζουσας ακτινοβολίας και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή/και συστατικά που προέρχονται από αυτούς.
Η βιολογική γεωργία μεριμνά για την ευζωία των ζώων, τους χώρους άσκησης και την υποχρεωτική πρόσβαση σε βοσκοτόπους.

Το βιολογικό κρασί

Η βιολογική γεωργία μειώνει σημαντικά τις εισροές στην καλλιέργεια, χρησιμοποιεί ήπια, προσαρμοσμένη τεχνολογία, αξιοποιεί τους τοπικούς παραγωγικούς πόρους και γενικά προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο την αγροτική παραγωγή.

Βιολογικό κρασί ονομάζεται το κρασί που παράγεται από πιστοποιημένα σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και αποφεύγεται κατά την οινοποίηση του η προσθήκη χημικών παρασιτοκτόνων ή άλλων πρόσθετων.

Επίσης βιολογικό ονομάζεται και το κρασί που η οινοποίηση του προχωράει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή παράγεται από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας, αλλά δεν προστίθονται επιπλέον θειώδη στο κρασί.

Ο στόχος και οι αρχές της βιολογικής γεωργίας καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή. Ο κανονισμός καθορίζει τις οινολογικές τεχνικές και τις ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιολογικού οίνου.
Αυτές περιλαμβάνουν: μέγιστη περιεκτικότητα σε θειώδεις ενώσεις 100 mg ανά λίτρο για τους ερυθρούς οίνους (150 mg/l για τους συμβατικούς) και 150mg/l για τους λευκούς/ροζέ (200 mg/l για τους συμβατικούς), με εύρος διαφοράς τα 30mg/l, όταν η περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα υπερβαίνει τα 2g ανά λίτρο.

Επίσης οι νέες διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την παραγωγή «βιολογικού οίνου προβλέπουν ένα επιμέρους σύνολο οινολογικών πρακτικών (πρακτικών οινοποίησης) και ουσιών για τους βιολογικούς οίνους που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 606/2009 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ΚΟΑ).

Διαβάστε ακόμα: «Το κρασί περιέχει θειώδη» Δηλαδή;

Το βιοδυναμικό κρασί

Η βιοδυναμική είναι παρόμοια με τη βιολογική γεωργία στο γεγονός ότι και οι δύο μορφές καλλιέργειας γίνονται χωρίς τη χρήση σύνθετων χημικών ουσιών. Όμως η βιοδυναμική καλλιέργεια είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, η οποία βλέπει το αμπέλι ώς  μέρος ενός ολόκληρου οικοσυστήματος και λαμβάνει υπόψη της διάφορους παράγοντες όπως οι αστρολογικές επιρροές και σεληνιακοί κύκλοι.Το βιοδυναμικό κρασί γίνεται από σταφύλια που παράγονται με βιοδυναμική καλλιέργεια και στην οινοποίηση ο οινοποιός δεν χρησιμοποιεί συνηθισμένες πρακτικές όπως χρήση ζύμης ή διορθώσεις στην οξύτητα.

Ένα κρασί που έχει την ένδειξη “made from biodynamic grapes” σημαίνει ότι ο οινοποιός χρησιμοποιήσε βιοδυναμικά σταφύλια αλλά κατά την οινοποίηση ακολούθησε μια λιγότερο αυστηρή τακτική από αυτή που ορίζει η φιλοσοφία της βιοδυναμικής καλλιέργειας.

Παρακολουθήστε εδώ το επεισόδιο του Γεύσεις και Οίνος για την Βιοδυναμική Καλλιέργεια; Γεύσεις και Οίνος: Βιοδυναμική αμπελουργία (full episode)

Διαβάστε ακόμα: Βιοδυναμική και κρασί

Βιώσιμη καλλιέργεια

Η βιώσιμη καλλιέργεια παράγει υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον της γεωργίας και της τροφής μας και προστατεύει το έδαφος, το νερό, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Είναι λύση εφικτή με πολλαπλά οφέλη για μας και τις επόμενες γενιές. Η βιωσιμότητα αναφέρεται σε μια σειρά από πρακτικές που δεν είναι μόνο οικολογικές, αλλά και οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες. Στη βιώσιμη καλλιέργεια οι γεωργοί μπορούν να καλλιεργήσουν σε μεγάλο βαθμό με βιολογικό ή βιοδυναμικό τρόπο, αλλά έχουν την ευελιξία να επιλέξουν τι είναι καλύτερο για την ατομική τους περιουσία. Μπορούν επίσης να επικεντρωθούν στον τομέα της ενέργειας και των υδάτων, στη χρήση ανανεώσιμων πόρων και άλλων πηγών.

Υπάρχουν παγκοσμίως φορείς που προσφέρουν πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, και πολλές περιφερειακές ενώσεις του κλάδου εργάζονται για να αναπτύξουν τέτοια πρότυπα.

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν ρυθμιστικοί κανονισμοί για τη χρήση του όρου «βιολογική καλλιέργεια», αλλά δεν υπάρχουν νομικοί ορισμοί για τους όρους «βιώσιμη» και «βιοδυναμική».

Αν θέλετε να ξέρετε αν ένα κρασί εμπίπτει σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, ελέγξτε την ετικέτα. Εδώ θα βρείτε πολλές ενδείξεις-διάφορα κατοχυρωμένο σύμβολα και λογότυπα, και αν ένα οινοποιείο πρόκειται να συμμορφωθεί με αυτές τις πρακτικές, είναι πιθανό να θέλει να το γνωρίζετε. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την ιστοσελίδα ενός οινοποιείου, που συνήθως πηγαίνει σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ένα κρασί αναπτύχθηκε και φτιάχτηκε.

Διαβάστε ακόμα: Βιοδυναμική καλλιέργεια και μερικές ασυνήθιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται

Share this post