Σημαντικά μειωμένη προβλέπεται η οινοπαραγωγή 2022-2023

Σημαντικά μειωμένη προβλέπεται η οινοπαραγωγή 2022-2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Commission που αφορά προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής με περίοδο αναφοράς 1/8/2022 έως 31/7/2023, μειωμένη κατά 30,5% εμφανίζεται φέτος η οινοπαραγωγή (2.468.945 hl/2021 – 1.715.924 hl/2022).

Το στοιχείο που βασίζεται σε εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ, είναι αρκετά επισφαλές και δεδομένου ότι ο τρύγος θα συνεχιστεί έως τα μέσα Οκτωβρίου ο τελικός όγκος οινοπαραγωγής θα είναι πιθανότατα αρκετά υψηλότερος.

Άλλωστε η ίδια εικόνα εκτιμήσεων περίπου παρουσιάστηκε και την περσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα οριστικά στοιχεία οινοπαραγωγής του επομένου Μαρτίου που βασίστηκαν σε στοιχεία παραλαβής των οινοποιείων καταγράφηκαν κατά πολύ υψηλότερα.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψιν, η εικόνα και οι μεταβολές της πρόβλεψης 2022 σε σύγκριση με την οριστική οινοπαραγωγή 2021 είναι η ακόλουθη:

Εκτίμηση 2022 Εκατόλιτρα παραγόμενων οίνων Οριστική Παραγωγή 2021 % ποσοστό μεταβολής
Οίνοι ΠΟΠ 175.356 199.795 -12,23
Οίνοι ΠΓΕ 402.024 415.886 -3,33
Ποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 151.162 222.149 -31,50
Άλλοι οίνοι 986.382 1.627.959 -39,41
Σύνολο 1.715.924 2.468.945 -30,5

 

πηγή κεοσοε

Share this post